Генерал Вичо Диков

1941-1944 г. за охрана и прикриване на турската граница, военното министерство формира и изпраща обединения и съединения под наименованието Прикриващ фронт. През 1941 г. се формират 14-та и 15-та пехотни дивизии с щабове в Скопие и Битоля., през 1942 г. - 16-та пехотна дивизия, през 1943 г. - 17-та пехотна Щипска дивизия. От 1941 г. до 1944 г. се формират нови дивизии. Голямо изпитание за Българската армия е участието й в заключителния етап на Втората световна война в Европа 1944-1945 г. Във втората фаза на заключителния етап на Втората световна се формира Първа българска армия. Общата численост на армията през военно време достига 700 000 души.