3-ти Артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника полк

3-ти Артилерийски полк е формиран в Пловдив през 1886 г.

 

През Балканската война 1912 - 1913 г. от 5 до 8 октомври 1912 г. 3–ти Артилерийски полк участва в боевете  на 2-ра пехотна Тракийска дивизия при селата Пчеларово,  Айдорум и Калафлар.

От 16 до 28 октомври 1912 г. полкът участва в боевете в Одринско и около Мехомия, Дервент, Дьовлен, Просечен и Драма.

От 2 до 12 ноември 1912 г. 3-ти Артилерийски полк, заедно с частите на 10-та пехотна беломорска дивизия, води боеве при Арнауткьой.

 

По време на Междусъюзническата война 1913 г. 3-ти Артилерийски полк участва в боевете срещу сърбите.

От 9 до 22 юни 1913 г. води сражения южно от град Щип.

От 22 до 29 юни 1913 г. полкът води боеве при връх Повиен и Косеница.

От  14 до 17 юли 1913 г. 3-ти Артилерийски полк се сражава при върховете Занога, Лешка, Панорица и Кавица.

 

По време на Първата световна война 1915 - 1918 г. 3-ти Артилерийски полк воюва на Македонския фронт.

От 21 до 30 ноември 1915 г. 3-ти Артилерийски полк, заедно с части на 2-ра пехотна Тракийска дивизия, воюва при Злешево, Орманли, Голаш.

От 1 октомври до 14 ноември 1915 г. батареи от полка   действат заедно 1-ва конна бригада и 13-ти пехотен рилски и 26-ти пехотен Пернишки полкове от състава на 7-ма пехотна рилска дивизия.

През 1916 г. 3-ти Артилерийски полк е разположен на позиция северно от Дойранското езеро и води боеве в този участък.

От 16 до 30 август 1916 г. полкът участва  в настъпателните боеве по направлението Серес – Драма - Кавала, заедно с 21-ви пехотен Средногорски и 43-ти  пехотен полк.

Батареи от полка участват в бойни действия заедно с части на 10-та пехотна Беломорска дивизия.

През 1917 г. 3-ти Артилерийски полк е разположен на позиция в участъка на Кала тепе – Дойранско езеро и северно и югозападно от село Николич и северно от Дойранското езеро. Полкът взема участие в отразяване на атаките на съглашенците и аеропланните нападения.

От 1 януари до 14 септември 1918 г. заема позиции и води боеве в района на Дойранското езеро.

От 14 до 20 септември 1918 г. води тежки боеве край Дойранското езеро и участва в ариегардните боеве на 9-та пехотна Плевенска дивизия при връх Камила, Казъл дуан, гара Дедели, височините южно от Костурино, Злешево, връх Чепели и Куклеш, при Огражден, Драголева и Гарванова планина.

 

Имена на славата:  Пчеларово,  Айдорум, Калафлар, Мехомия, Дервент, Дьовлен, Просечен,  Драма, Арнауткьой, Щип, Повиен, Косеница, Занога, Лешка, Панорица, Кавица, Злешево, Орманли, Голаш, Серес, Драма, Кавала, Кала тепе, Дойран, Николич, Камила, Казъл дуан, гара Дедели, Костурино, Злешево, връх Чепели, Куклеш, Огражден, Драголева и Гарванова планина...

Английски оръдия, взети от ІІ-ра пехотна Тракийска дивизия, в боевете при Орманли и Каяли
Кала тепе, 1918. "...С майор Милтенов и поручик Тишинов"
На връх Кала Тепе. Архивна фотография
Полкови барабан
Превързочен пункт на Голаш
Артилерийски наблюдателен пункт. Худ. Борис Денев
Наблюдателен пост срещу англо-френците
Наблюдатели - архивна фотография
Артилерийски наблюдателен пункт. Худ. В. Гюдженов
Наблюдател. Пощенска картичка от фронта. Архивна снимка, изпратена от Захари Георгиев.
Наблюдател. Снимката е на Наско Абанозов