Пловдивска № 20 пеша дружина на Българската земска войска

При влизането на руските войски в Търново жителите дават знамето на генерал Йосиф Гурко, за да го връчи на една от дружините на Опълчението. След освещаването му е връчено тържествено на 4-та опълченска дружина. То е единственото българско знаме, предвождало в бой дружините на Българското опълчение. В изпълнение на клаузите на Берлинския договор от 1878 г., от февруари 1879 г. Земската войска на Източна Румелия е преименувана в Източно-Румелийска милиция и е реорганизирана в дванадесет пеши дружини и един учебен батальон. Така 20-та дружина става 2-ра пеша Пловдивска дружина. Знамето на дружината участва при обявяване на Съединението и в боевете в Сръбско-Българската война 1885 г.

На снимките:

Знаме на горнооряховските въстаници и знаме на Пловдивска № 20 пеша дружина - лице и гръб

Четирилъчна звезда. Кокарда от калпак на Източно-румелийската милиция