3-та Солунска Македоно-Одринска дружина

 3-та Солунска дружина от Македоно-Одринското опълчение е създадена в София в края на септември 1912 г.  от доброволци от Солунското, Драмското, Щипското, Кукушкото и Серското македонски братства. Командир на дружината е ротмистър Димитър Думбалаков от село Сухо, Солунско.

Дружината е включена в състава на Първа Македоно-Одринска бригада под командването на подполковник Стефан Николов.
Бойното знаме на дружината  е връчено на 4 октомври 1912 г. в София. Знамето е изработено от Злата Думбалакова,  сестра на командира на Солунската дружина ротмистър Димитър Думбалаков.
Знамето е от двоен копринен плат и е с размери 87 x 88 см. 
Бродирано е със сърма и разноцветни копринени конци. В средата на лицевата му страна са извезани образите на Св. Св. Кирил и Методий. Над тях с жълта сърма е бродиран надпис „СВ. КИР. СВ. МЕТ.”. Фигурите на светците са заобиколени с жълт сърмен галун, който оформя икона под формата на правоъгълник. 
В горния край на плата във вид на дъга – текстът „ТОЗЪ КОЙТО ПАДНЕ ВЪ БОЙ” а в долния му край – „ТОЙ  НЕ УМИРА”. 
На обратната страна в средата на плата е бродирано „ПЪРВА // СОЛУНСКА // ОПЪЛЧЕНСКА // ДРУЖИНА. // 1912 г.”       
Дръжката на знамето е дървена. На нея е прикована метална гривна с надпис „1-ва СОЛУНСКА ОПЪЛЧЕНСКА ДРУЖИНА”. 

Любими Командири: Ротмистър Димитър Думбалаков, подпоручик Иван Досев, подпоручик Христо Янков, юнкер Георги Ращанов, подофицер Никола Устинов, подофицер Никола Атанасов, подофицер Илия Коцев, ординарец Симеон Радев.

Имена на славата: Малгара, Щерна, Мерефте, Хайдарлъ, Булаир, Шаркьой, Кочан, Калиманци, Дулица, Каменица, Говедарник, Повиен...
 
Валандово
Празник в с. Валандово
Знаме на 3-та Солунска дружина от Македоно-Одринското опълчение, гръб
Юбилейна чаша със сцени от Балканската война
Знаме на 3-та Солунска дружина от Македоно-Одринското опълчение, лице
Знаме на 3-та Солунска дружина от Македоно-Одринското опълчение, лице - детайл
Знаме на 3-та Солунска дружина от Македоно-Одринското опълчение, гръб
Солун - пощенска картичка
2-ри пехотен Македонски полк