Знаме на въстаниците от Охрид

Знамето е изработено от охридските учителки Поликсена Мосинова, Василка Рамзова, Клия Самарджиева и Костадинка Бояджиева. Предназначено е за въстаниците от гр. Охрид. 

Осветено е на 23 юли 1903 г. от поп Васил Попангелов, деец и организатор на въстанието в с. Долна Дебърца. На освещаването присъстват 600 души четници и селяни от селата Куратица, Брежани, Плаке и Олейница. След освещаването знамето е връчено на войводата Христо Узунов. 
Щабът на въстанието в с. Смилево в състав Дамян Груев, Борис Сарафов и Атанас Лозанчев нарежда въстаническите отряди и чети в Битолския окръг да започнат бойни действия на Илинден. 
Въстаниците водят битки в Охридско, Дебърско и Стружко. Четата на войводата Христо Узунов воюва до 24 април 1905 г., когато в битката при Цер, Кичевско, загиват всички четници, заедно с войводата. Знамето на Илинденското въстание в Охрид е пренесено от оцелели въстаници в свободна България.

 
Имена на славата: Охридско, Дебърско, Стружко, Кичевско...
Юбилейна пощенска картичка за 30 години от Илинденско-Преображенското въстание
Убийството на Борис Сарафов и Иван Гарванов (28 ноември 1907 г.). Снимката е изпратена от Росен Петков, читател
Охрид. Свети Наум
Охрид и езерото
Охрид. Свети Наум
Охрид
Охрид
Охрид с част от езерото и пристанището
Охрид. Свети Наум
Охрид
Охрид
Македонска носия - пощенска картичка